SØBORG SØ Landvindingslaug

Færdsel på Søborg Sø:

  • KUN fra kl. 06.00 til solnedgang
  • Al færdsel sker på eget ansvar
  • Kun tilladt på vejene til fods eller på cykel
  • Al uvedkommende motorkørsel forbudt
  • Ridning kun tilladt med kvittering samt billedlegitimation
  • Henkastning af al affald forbudt
  • Hunde SKAL føres i snor
  • Bål og åben ild forbudt

 

Siden sidst:

 

Lodsejerinformationsmøde:

Lodsejermøde vedrørende forundersøgelse af lodsejernes holdning til projektet torsdag den 24. november 2016

- indkaldelse til lodsejermøde

 

Seneste nyt fra bestyrelsen:

Der afholdes generalforsamling for Søborg Sø Landvindingslaug torsdag d. 26. maj 2016.

- indkaldelse til generalforsamling

 

 

Søborg Sø i fremtiden:

Landvindingslauget har igennem længere tid arbejdet med fremtidsmulighederne for Søborg Sø.

Du kan læse mere i diverse filer og artikler til højre på siden.

 

Skiltning for færdsel på Søborg Sø:

Det er nu muligt for gæster på Søborg Sø at se hvor, hvornår og hvordan man må færdes på området.

Der er opsat skilte på alle indgangsveje til søen.

Læs nærmere ovenfor omkring færdsel på søen og i filen: Regler for ridning på Søborg Sø.

Copyright © All Rights Reserved